Pirkšanas noteikumi

Šis ir automātiskais tulkojums
Oriģināls ir lietuviešu valodā

1. Vispārīgi noteikumi

Šie pirkuma - pārdevuma noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka personas, kas iegādājas preces interneta veikalā (turpmāk – Pircējs), un www.glow-sticks.lv (turpmāk – Pārdevējs) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību. Pērkot preces interneta veikalā, Pircējs piekrīt šiem noteikumiem.

Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām.

 

2. Pirkšanas-pārdošanas līgums

Pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, e-veikalā kad esat iestatījis iepirkumu grozu, ievadījis piegādes adresi, izvēlējies maksājuma veidu un iepazinies ar šiem noteikumiem, noklikšķiniet uz pogas “Apstiprināt pasūtījumu”. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei saskaņā ar šo līgumu. Katrs līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek reģistrēts un saglabāts Pārdevēja e-veikala datu bāzē.

 

3. Pircēja tiesības un pienākumi

3.1. Saskaņā ar šiem noteikumiem un Lietuvas Republikas tiesību aktiem Pircējam ir tiesības preces iegādāties pa e-veikalā.

3.2. Ja pircēja reģistrācijas veidlapā sniegtā informācija mainās, pircējam tā nekavējoties jāatjaunina.

3.3. Pircēja izvēlētās preces tiek rezervētas, un Pārdevējs apņemas izpildīt pirkuma līgumu tikai tad, kad Pārdevējs saņem ziņojumu no Pircēja bankas par samaksu par izvēlētajām precēm. Pircējam jāapstiprina maksājuma pasūtījums ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc noklikšķināšanas uz pogas “Apstiprināt pasūtījumu”. Ja maksājuma uzdevums šajā laikā netiek apstiprināts, Pārdevējs ir tiesīgs uzskatīt, ka Pircējs ir atteicies no pirkuma līguma.

3.4. Ja Pircējam nepatīk preču forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplekts (ja tās ir jāatdod saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem), viņš atdod preces ar savu transportu vai apmaksā atgriešanas izmaksas.

3.5. Ja preces tiek pasūtītas speciāli no piegādātāja noliktavas, t.i. visas preces, kas Pārdevējam nav noliktavā, un pasūta tās tieši Pircējam, un Pircējs nolemj pārtraukt pasūtījumu, kas jau tiek veikts, Pārdevējam ir tiesības atskaitīt 10% no pasūtījuma vērtības kā līgumu plānotās izmaksas par preču nosūtīšanu no piegādātāju noliktavas, atgriešanos noliktavā utt. radušās izmaksas.

3.6. Pircējam ir jāievēro citas prasības, kas noteiktas Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

 

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi

4.1. Ja Pircējs mēģina apdraudēt e-pastu veikala darbības vai stabilas darbības nodrošināšanai, Pārdevējs bez iepriekšēja brīdinājuma var ierobežot, apturēt (pārtraukt) tiešsaistes veikala izmantošanu.

4.2. Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai uz nenoteiktu laiku pārtraukt e-pasta izmantošanu. darbība veikalā bez iepriekšēja brīdinājuma.

4.3. Pārdevējam ir citas tiesības, kas noteiktas Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

4.4. Radīt apstākļus, lai Pircējs varētu pareizi izmantot e-veikala sniegtos pakalpojumus.

4.5. Organizēt Pircēja pasūtīto preču piegādi uz Pircēja norādīto adresi.

4.6. Pārdevējs apņemas piedāvāt Pircējam analogu preci svarīgos apstākļos, nespējot piegādāt Pircējam pasūtīto preci, un, ja Pircējs atsakās pieņemt preces analogu, 3 darba dienu laikā atmaksāt Pircēja samaksāto naudu, ja Pircējs ir veicis priekšapmaksu.

4.7. Ja nopirktā prece neatbilst kvalitātes prasībām, pārdevējs apņemas nomainīt nekvalitatīvu preci ar piemērotas kvalitātes preci, attiecīgi samazināt cenu vai atmaksāt naudu, kas samaksāta par precēm un to piegādi 7 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

4.8. Ja līgums tiek izbeigts 7 dienu laikā, Pārdevējs apņemas 7 dienu laikā atgriezt naudu par atgriezto labo pasūtījumu (ja prece ir jāatdod saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem).

 

5. Preču piegāde

5.1. Preces noteiktā termiņā piegādā pārdevējs vai izmantojot piegādes metodēs norādītās metodes, sākot no maksājuma, kas saņemts par precēm

5.2. Saņemot sūtījumu, Pircējam kopā ar pārvadātāju jāpārbauda, ​​vai nav bojāts sūtījuma stāvoklis. Ja sūtījums ir bojāts, Pircējam tas ir jāatzīmē piegādes / saņemšanas dokumentā (pavadzīmē). Pieņemot preces un parakstot preču piegādes / saņemšanas dokumentu (pavadzīmi) bez komentāriem, jāapstiprina, ka krava nav sabojāta un ir pareizi piegādāta.

 

6. Attālinātā līguma izbeigšana

6.1. Attālināti t.i. Tādu preču atgriešanu, kas iegādātas, izmantojot internetu, regulē Civilkodeksa 6.22810 pants, kura 1. punkts paredz, ka patērētājam ir tiesības četrpadsmit dienu laikā atkāpties no distances līguma vai līguma, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, nenorādot citu iemeslu vai izdevumus, kā noteikts šā kodeksa 6.22811 pantā. izņēmumu, kas paredzēts 2. punktā.

6.2. Preces, kas pircējam nepatīk pēc formas, izmēra, krāsas, modeļa vai komplekta, Pārdevējs tos nomaina vai atdod 14 dienu laikā pēc piegādes. Pircējs neapmierinošās preces atdod ar savu transporta līdzekli vai apmaksā atgriešanas izmaksas, tādā gadījumā preču nosūtīšanas izmaksas tiek atskaitītas no pasūtījuma atmaksājamās summas.

6.3. Ja Pircējs nolemj izbeigt līgumu un par to informē Pārdevēju, Pircējs zaudē tiesības lietot preci no paziņojuma nosūtīšanas dienas. Paziņojuma nosūtīšanas datumu un laiku nosaka pēc tam, kad Pircējs paziņojumu nosūtījis. Ja tiek konstatēts, ka prece ir izmantota (izmantota) pēc paziņojuma nosūtīšanas, Pārdevējam ir tiesības atteikties lauzt līgumu.

6.4. Pircējs var izmantot atgriešanas tiesības, ja prece nav izmantota, ir neskarta, nav zaudējusi izskatu un ir atmaksājama. Atgrieztajām precēm jābūt pilnībā saliktām. Pircējs ir atbildīgs par preces pilnīgu montāžu un iesaiņošanu. Ja preces nav pilnībā saliktas un pienācīgi iesaiņotas, Pārdevējs vai tā pārstāvis var atteikties pieņemt atgrieztās preces.

6.5. Priekšmetus, kurus nevar atdot veselības un higiēnas apsvērumu dēļ vai kurus mēs nevaram pārbaudīt, vai tie ir atvērti / izmantoti, mēs nepieņemsim.

 

7. Atbildība

7.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas veidlapā sniegto datu pareizību. Pircējs ir atbildīgs par sekām, kas saistītas ar kļūdainiem vai kļūdainiem reģistrācijas veidlapas datiem.

7.2. Par pirkšanas – pārdošanas līguma pārkāpumu, kas noslēgts izmantojot interneta veikalu, puses atbild saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzēto kārtību.

7.3. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas datu nodošanu trešajām personām. Gadījumā, ja trešās personas izmanto Pircēja reģistrācijas datus, Pircējs ir atbildīgs par trešās personas veiktajām darbībām.

7.4. Pārdevējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat tad, ja Pircējs nokļūst šajās vietnēs ar Pārdevēja interneta veikalā esošajām norādēm.

7.5. Bojājuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei nodarītos zaudējumus.

 

8. Informācijas nosūtīšana

8.1. Pārdevējs visus ziņojumus nosūta uz e-pastu, ko Pircējs ir norādījis reģistrācijas veidlapā.

8.2. Pircējs visus ziņojumus un jautājumus nosūta uz Pārdevēja interneta veikala sadaļā ,,Kontakti’’ norādītu adresi.

 

9. Nobeiguma noteikumi

Visas domstarpības, kas rodas, īstenojot šos noteikumus, risina sarunu ceļā. Domstarpību gadījumā domstarpības risina saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.

Pirkimo sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios "Naudojimosi taisyklės" (toliau - Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "Pirkėjas") ir Pardavėjo, (toliau - "Pardavėjas") tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes Pardavėjo interneto parduotuvėje www.glow-sticks.lv (toliau – "el. parduotuvė").

Dėmesio! Sutikdami su šių Taisyklių sąlygomis ir prisijungdami prie el. parduotuvės, Jūs priimate visas šių Taisyklių sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis.

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Sutartis galioja iki visiško pagal šios sutarties taisykles pareigų įvykdymo. Kiekviena Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma Pardavėjo el. parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

3.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.3. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo mygtuko „Patvirtinti užsakymą ” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.

3.4. Jeigu Pirkėjui nepatinka prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija  prekes (jeigu jos grąžintinos pagal LR įstatymus) grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas.

3.5. Jeigu prekės yra užsakomos specialiai iš tiekėjo sandėlio, t.y. visos prekės, kurių Pardavėjas savo sandėlyje neturi, o jas specialiai užsako būtent Pirkėjui ir Pirkėjas nusprendžia nutraukti jau vykdomą užsakymą, ne dėl Pardavėjo kaltės, tuomet Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti 10% sumos nuo užsakymo vertės kaip sutarties - užsakymo nutraukimo mokestį dėl savo jau patirtų ar planuojamų patirti išlaidų susijusių su prekių siuntimu iš tiekėjų sandėlio, grąžinimu atgal į sandėlį ir kt. patirtų išlaidų.

3.6. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Jei  Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

4.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti el. parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

4.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.4. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.5. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

4.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

4.7. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo pateikimo.

4.8. Nutraukus sutartį per 7 dienas, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus už grąžinamą tvarkingą prekę (jeigu prekė yra grąžintina pagal LR įstatymus) per 7 dienas.

5. Prekių pristatymas

5.1. Prekes pristato Pardavėjas arba metodais nurodytais skiltyje Pristatymo būdai per nurodytą terminą, nuo gauto apmokėjimo už prekes

5.2. Gavęs prekių siuntą Pirkėjas kartu su vežėju privalo patikrinti, ar nepažeista siuntos būklė. Jeigu prekių siunta buvo pažeista, tai Pirkėjas privalo pažymėti prekių perdavimo-priėmimo dokumente ( važtaraštyje ). Priėmus prekes ir pasirašius prekių perdavimo-priėmimo dokumentą ( važtaraštį ) be pastabų, patvirtinama, kad prekių siunta nebuvo pažeista ir tinkamai pristatyta. 

6. Nuotolinės sutarties atsisakymas

6.1. Nuotoliniu būdu t.y. internetu įsigytų prekių grąžinimą, reglamentuoja Civilinio kodekso 6.22810 straipsnis, kurio 1 dalyje įtvirtinta, jog vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

6.2. Prekes, kurių pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija Pardavėjas pakeičia arba priima atgal per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos. Nepatikusias prekes Pirkėjas grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas, taip pat tokiu atveju prekės siuntimo kaštai išskaičiuojami iš grąžintinos užsakymo sumos.

6.3. Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir informavus apie tai Pardavėją, Pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota) po pranešimo išiuntimo, Pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį.

6.4. Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos ir yra grąžintina. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes.

6.5. Prekių, kurių negalima grąžinti dėl sveikatos apsaugos ir higienos priežasčių arba kurių mes negalime patikrinti ar buvo atidarytos/naudotos mes atgal nepriimame. 

7. Atsakomybė

7.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis el. parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.

7.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el. parduotuvėje esančias nuorodas.

7.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

8. Informacijos siuntimas

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.

8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

9. Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


Piekrītu

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Izmantojot lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Lai iegūtu vairāk informācijas..